Nadzór Inspektorski i NDT

Firma Inwestycje Przemysłowe AT Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie nadzoru nad produkcją przemysłowych konstrukcji stalowych, kontrolą jakości i przygotowywaniem dokumentacji powykonawczej.

Posiadamy certyfikowanych niezależnych inspektorów z certyfikatami kompetencji VT2, IWI-C, IWE, co niesie za sobą możliwość przeprowadzania rzetelnej i obiektywnej kontroli stanu produkcji. Inspektorzy wyposażeni są w profesjonalny sprzęt najwyższej jakości.

Kontrola całego procesu wytwarzania przemysłowych konstrukcji stalowych spawanych jest zgodna z obowiązującą normą PN-EN ISO 3834 z 2007 roku z naciskiem na arkusz 2 tej normy (PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – część 2: Pełne wymagania jakości) .

Badania wizualne wykonywane są zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 970:1999. Ocena złączy spawanych odbywa się zgodnie z normą PN-EN ISO 5817:2009 lub według szczególnych wymagań Klienta.

Najczęściej kontrolowanymi etapami produkcji zlecanymi przez Klienta są;

  • kontrola realizacji zlecenia poprzez sprawdzenie obłożenia materiałowego,
  • kontrola stopnia zaawansowania produkcji,
  • kontroli prowadzonej i przygotowywanej dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z wymaganiami Klienta oraz przedstawionym planem Kontroli Jakości Produkcji
  • kontroli NDT wykonywanych konstrukcji.
  • kontrola prac antykorozyjnych
  • kontrola wysyłki gotowych elementów

Każda inspekcja potwierdzona jest stosownym protokołem.
Posiadamy bardzo dobry kontakt z towarzystwami klasyfikacyjnymi Germanischer Lloyd oraz Det Norske Veritas wynikający z dotychczasowej bezproblemowej współpracy.

Nasze doświadczenie pozwala nam szybko wychwytywać rażące uchybienia w sztuce wytwarzania spawanych konstrukcji stalowych. Młody, energiczny i fachowy zespół, w pełni mobilny, realizuje zadania stawiane nam przez Klienta. Aby zapewnić jak najlepszy poziom usług ciągle doskonalimy nasze umiejętności i zdobywamy niezbędne certyfikaty.

Wobec naszych Klientów oferujemy pełną dyspozycyjność i mobilność. W sytuacjach wymagających szczególnych kontroli oferujemy pobyt w zakładzie Podwykonawcy.

Szanując Państwa czas zapewniamy szybki kontakt z naszym wyspecjalizowanym i kompetentnym zespołem.