Doradztwo gospodarcze

Polska przystąpiła do udziału w Programie Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP) wraz z uzyskaniem członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim w marcu 1999 roku. Polskie przedsiębiorstwa uzyskały tym samym prawo do udziału w przetargach organizowanych w ramach tego programu w kraju i zagranicą. Spółka Inwestycje Przemysłowe niemal natychmiast po pierwszych informacjach na temat planowanych inwestycji NATO w Polsce rozpoczęła przygotowania pod kątem możliwości udziału w tych przedsięwzięciach.

 

IP spełnia wymogi określone w ustawie o ochronie informacji niejawnych.

  •  wszyscy pracownicy posiadają świadectwa bezpieczeństwa osobowego
  • zatrudniamy pełnomocnika prezesa zarządu ds. ochrony informacji niejawnych
  • posiadamy Kancelarię Tajną spełniającą wymagania realizacji projektów niejawnych do poziomu „poufne”.   

Świadczenie usług doradczych dla przedsiębiorstw zamierzających starać się o kontrakty w Polsce i za granicą opieramy na zdobytym doświadczeniu i wiedzy w zakresie procedur przetargowych, obejmujących wszystkie wymagania stawiane oferentom, w tym wymagania finansowe, techniczne i w zakresie bezpieczeństwa.


Spółka wspólnie z kontrahentami brała udział w najważniejszych przetargach w ramach Programu Inwestycji NATO (NSIP) organizowanych od 2003 roku, w tym bazy morskie NATO w Gdyni i Świnoujściu, skład MPS w Malborku.

Aktualnie w zakresie inwestycji NATO w Polsce spółka IP zaangażowana jest w realizację baz morskich w Gdyni i Świnoujściu, baz paliwowych i lotnisk. Wszystkie te obiekty są realizowane na terenie Polski Północnej, a więc na terenie największej aktywności spółki. Termin realizacji tych inwestycji obejmuje lata 2005 do 2011.


Na szczególną uwagę zasługują dostawy anod aluminiowych do ochrony katodowej nabrzeży, które spółka IP realizuje od 2006 roku dla Energopol Szczecin S.A. Zrealizowaliśmy już kilka kompletnych dostaw o łącznej ilości 3393 sztuk anod na nabrzeża w Gdyni i w Świnoujściu.