Opis produktów ACO

Podstawowe grupy produktów ACO:

ACO DRAIN
Program odwodnień liniowych obejmujący systemy stosowane do odprowadzenia wody z chodników, ciągów pieszych, tarasów, parkingów, jezdni, dróg komunikacyjnych, powierzchni składowych w zakładach przemysłowych, terminali portów morskich, stanowisk postojowych samolotów, itp. Koryta wykonane są z polimerbetonu ACO, a elementy dodatkowe: krawędzie i ruszty wykonane są z żeliwa, stali ocynkowanej lub nierdzewnej.
Separator ACO SEPARATORY
Separatory wykonane w zbiornikach: żelbetowych, żeliwnych oraz PE i PP służą do oddzielania substancji ropopochodnych, tłuszczów, skrobi ze ścieków przed odprowadzeniem do kanalizacji lub zbiorników wodnych. Urządzenia posiadają niezbędne atesty Instytutu Ochrony Środowiska z Warszawy. Znajdują szerokie zastosowanie w oczyszczaniu ścieków deszczowych: autostrady, drogi szybkiego ruchu, tereny przemysłowe, parkingi, bazy i stacje paliwowe itp. oraz ścieków technologicznych: myjnie samochodowe, zakłady przetwórstwa spożywczego, restauracje, centra handlowe, mała gastronomia itp.
ACO stal nierdzewna ACO STAL NIERDZEWNA
Koryta, wpusty, rewizje i rury kielichowe ze stali nierdzewnej spełniające wszystkie wymagania norm dotyczących zapewnienia higieny oraz posiadające wymagane atesty. Ze względu na łatwość utrzymania ich w sterylnej czystości znalazły zastosowanie w obiektach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, w browarnictwie i gastronomii.
ACO wpusty ACO WPUSTY
Grupa obejmuje wpusty do punktowego odprowadzania ścieków oraz armaturę przeciwcofkową. Wpusty wykonywane są z żeliwa, stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych. Znajdują zastosowanie w przemyśle spożywczym, w odprowadzaniu wód z dachów, tarasów, pomieszczeń zaplecza technicznego budynków, szpitali, obiektów mostowych, itp.
ACO PRZEPOMPOWNIE
Przepompownie ścieków deszczowych i sanitarnych wykonywane zgodnie z założeniami projektowymi uzupełnione o doradztwo producenta. Przepompownie montowane są w zbiornikach żelbetowych, polimerbetonowych lub PE. Pompy, armatura, rurowanie i sterowanie dostosowane są do specyfiki projektu. W ofercie są również małe przepompownie kompaktowe.
ACO Markant ACO MARKANT
Doświetlacze okienne wykonane są z białego polipropylenu, lekkiego, gładkiego i odpornego na zanieczyszczenia. Ich główne zadanie to zwiększenie ilości światła docierającego do pomieszczeń piwnicznych. W porównaniu ze studzienkami betonowymi są proste w montażu i łatwe w utrzymaniu.
ACO Sport ACO SPORT
Kompletny system obejmujący elementy do odwodnienia obiektów sportowych oraz akcesoria do wyposażania skoczni, rzutni i bieżni. Dzięki funkcjonalności i estetyce elementy ACO SPORT znalazły zastosowanie na wielu stadionach olimpijskich.
ACO Pro ACO PRO
System ochrony płazów umieszczany na obrzeżach oraz pod jezdnią dróg szybkiego ruchu. ACO PRO pozwala na bezpieczne przemieszczanie się płazów i małych zwierząt.